Kinder(long)symposium

Onderwerpen en sprekers

 

Nieuwe ontwikkelingen in de kinderlongziekten, gevolgen voor de praktijk

drs. Joël Israëls, kinderarts-pulmonoloog
Willem-Alexander Kinderziekenhuis / LUMC

 


Er wordt veel onderzoek gedaan binnen de kinderlongziekten. Zowel voor veelvoorkomende problemen (astma, longontsteking) als bij zeldzame ziekten (bv taaislijmziekte/CF, trilhaarziekte/PCD en aangeboren longafwijkingen). Welke hiervan hebben in de komende jaren gevolgen voor de zorg van kinderen met een longziekte? Hoe kunnen we onze patiënten beter helpen en op welke manier?

Leerdoelen:
- Kennis van nieuwe ontwikkelingen binnen de kinderlongziekten.
- Kennis welke van deze ontwikkelingen in de komende 5 jaar gevolgen hebben voor de patiëntenzorg.

 

Preferentiebeleid

Károly Illy, kinderarts n.p., MBA en directeur Longfonds

 


Bij inhalatiemedicatie, die vaak wordt gebruikt voor aandoeningen zoals astma en COPD (chronische obstructieve longziekte), kan het preferentiebeleid betekenen dat bepaalde inhalatoren of medicijnen de voorkeur krijgen. Dit kan soms leiden tot discussies over de keuzevrijheid van artsen en patiënten en over de vraag of de geselecteerde medicijnen voor elke patiënt even effectief zijn. Het is belangrijk dat dergelijk beleid zorgvuldig wordt geïmplementeerd, rekening houdend met de specifieke behoeften en reacties van individuele patiënten.

Leerdoelen:
- Begrijpen wat preferentiebeleid inhoudt, waarom het wordt toegepast, en hoe het de keuze van inhalatiemedicatie beïnvloedt.
- Leren hoe je binnen het kader van preferentiebeleid toch individuele patiëntenzorg kunt bieden, rekening houdend met
  specifieke behoeften en respons op medicatie.


MART en SMART therapie

dr. Bart van Ewijk, kinderarts - pulmonoloog
Tergooi MC

 

 

1. Uitleg wat MART en SMART therapie is en hoe je dit toepast.
2. Wat is bij kinderen het onderliggende bewijs (wel of niet)?
3. Verschillen tussen de richtlijnen voor kinderen en volwassenen in Nederland en internationaal, bespreken welke
    consequenties dit heeft, en hoe we daarmee om kunnen gaan.

Leerdoelen:
- Kennis vergroten over (S)MART therapie en onderliggend bewijs bij kinderen en jongeren met astma.
- Kennis vergroten over wat er in de nationale en internationale richtlijnen beschreven staat, en wat daarin de verschillen zijn
  tussen kinderen en volwassenen.

 

Gezonde planeet, gezonde patiënt?

Hoe onze veranderende leefomgeving onze gezondheid beïnvloedt en vice versa.

dr. Elin Kersten, kinderlongarts
Universitair Medisch Centrum GroningenIn deze sessie zal ingegaan worden op omgevingsinvloeden op de longgezondheid van kinderen. De effecten van fijnstof door een toename aan bosbranden, woestijnstof vanuit de Sahara, extreme onweersbuien, schimmelvorming door overstromingen en veranderingen in allergeengebieden zullen allen de revue passeren. Daarnaast worden ook nieuwe bedreigingen in het binnenklimaat besproken, zoals microplastics en ultrafijne deeltjes.

Na deelname aan deze sessie weet u:
- Hoe extreme weersomstandigheden invloed kunnen hebben op acute luchtwegklachten bij kinderen.
- Hoe chronische blootstelling aan luchtverontreiniging de lange termijn gezondheid van kinderen beïnvloed.

 

Vapen: geen roken ‘light’

drs. Noor Rikkers – Mutsaerts, kinderlongarts np, pleiter voor een nicotinevrije wereld voor kinderen
Verbonden aan WAKZ-LUMC

 


We zien het overal om ons heen gebeuren bij jonge mensen: vapen. Het ziet eruit als een onschuldige highlighter- stift maar het is een zeer verslavend product. De tabaksindustrie wil ons maar al te graag laten geloven dat de vape of e-sigaret een veilig alternatief voor roken is. In deze voordracht bespreken we wat vapen is, en wat de risico’s zijn, met de nadruk op de betekenis voor jonge mensen .

Leerdoelen:
- Na deze voordracht weet je wat een vape is, hoevaak vapen voorkomt.
- Na deze voordracht ben je bekend met de risico’s van vapen op korte en lange termijn.Duurzame kinderlongziekte
Kan het groener?

drs. Sanne Hammer, Kinderarts-pulmonoloog
Amphia, Breda

 

Natuurlijk, om onze planeet voor álle mensen en voor de natuur leefbaar te houden moeten we ons aanpassen. De Green Deal “Duurzame zorg voor een gezonde toekomst” is getekend. Wat kunnen wij doen om duurzame zorg te leveren aan kinderen met longziekten? Wat is het effect van medicatie op het milieu?

Leerdoelen:
- Je leert wat het effect van astmamedicatie is op het milieu.
- Je krijgt tools om in je eigen omgeving (op kleine schaal) de zorg voor kinderen met longziekten duurzamer te maken.